MJERE ŠTEDNJE

MJERE ŠTEDNJE ENERGIJE

1. Besplatne mjere štednje:

primjetili smo da na radijatorima nemamo termostate kojima možemo regulirati temperaturu grijanja tijekom hladnih zimskih dana. Kao što znate, nije svaki dan temperatura zraka niska stoga ( da imamo termostate na radijatorima) možemo smanjiti grijanje kada osjetimo da nam je ugodno, bez da otvaramo prozore preko kojih gubimo toplinu a troškovi grijanja na takav način rastu. (kao što znamo nekada napraviti). Na takav način ćemo uštedjeti 20 % energije.
također smo primjetili da često palimo svjetla koja nepotrebno rade, a vani je prekrasan sunčan dan. S obzirom da nam je zgrada škole okrenuta prema jugoistoku, možemo koristiti sunčevo svjetlo kao izvor svjetlosti umjesto žarulja koje troše veliku količinu energije.
Često kad nam je vruće palimo klimatizacijski uređaj (koji troši veliku količinu električne energije) a mogli bismo otvoriti prozore i vrata i na takav se način malo rashladiti.

2. Mjere štednje do 1000 kn:

vremenski upravljan prekidač bi nam pomogao da neku energetsku potrebu zadovoljimo točno onda kada nam je uistinu potrebna. Naime ako je učionica duže vremena prazna, možemo namjestiti upravljač da nam uključi grijanje prije nego što dođemo u učionicu i isključimo ga kad izađemo na duže vrijeme iz učionice.
Zaštititi radijatore folijom koji se nalaze na vanjskim zidovima te na taj način uštediti energiju.

3. Dugoročne mjere štednje:

- ugradnja solarnih čelija: razmišljali smo na koje načine bi mogli uštedjeti energiju. Došli smo do ideje o ugradnji solarne čelije ( za grijanje tople vode) zbog nekoliko razloga ( veliki broj sunčanih sati, ekološki prihvatljiv način dobivanja energije, smanjenje troškova grijanja). Znamo da su solarne čelije jako skupe, pa smo došli na ideju da pronađemo sponzora koji bi nam pomogao. Ako ne uspijemo pronaći sponzora, mislili smo skupiti od svakog učenika škole po 5 – 10 kuna koji bi nam pomogli kod ugradnje prve solarne čelije. Predviđamo da bi nam se investicija vratila za 5 – 7 godina a nakon toga bi ugradili fotonaponsku čeliju koja bi pretvarala sunčevu energiju u električnu. Na taj način bili bismo energetski neovisni, štedjeli bismo novac, a nakon 5 godina čak i zarađivali na prodanoj električnoj energiji.