EDUKATIVNI PROJEKT OSVJEŠĆIVANJA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI DOBIO SVOJ NASTAVAK

Imamo plan junior u pulskim osnovnim školama

IMAMO PLAN JUNIOR je edukativni projekt osvješćivanja učenika i profesora o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Projektne aktivnosti usmjerene su na učenike 7. i 8. razreda i njihove profesore prirodnih znanosti (fizika, matematika, kemija, biologija i tehnički odgoj), ali i sve polaznike osnovnih škola kojima će starije kolege i educirani učitelji prenositi stečena znanja. Izvođenjem pokusa Efekta staklenika i sudjelovanjem na 2 radionice stručnjaka Energetskog instituta Hrvoje Požar učenici i profesori će osnažiti svoje sposobnosti provođenja mjera štednje energije i prijenosa znanja o energetskoj učinkovitosti. Osim osnaživanja osjećaja odgovornosti prema okolišu i javnim resursima, ovim projektom potičemo interes učenika za daljnje istraživanje o alternativnim izvorima energije i njihovom primjenom u svakodnevnom životu, budući da, prema europskim iskustvima, djeca i mladi predstavljaju ključnu ciljnu skupinu za postizanje dugoročnih promjena u ponašanju prema racionalnijem iskorištavanju energije i korištenju obnovljivih izvora energije. Djeca,direktni korisnici projekta, mogu imati i imaju veliki utjecaj na članove svoje obitelji. Promjenom dječjih stavova, mijenjaju se i stavovi i ponašanja odraslih. Djeca i mladi jednog će dana i sami biti u prilici da svojim ponašanjem u lokalnoj zajednici budu ili dio problema ili dio rješenja - projekt IMAMO PLAN JUNIOR daje im neophodna znanja i iskustva da postanu dio rješenja i da pridonesu održivom razvoju na razini škole, grada, županije i države.
U projektu sudjeluje 9 pulskih osnovnih škola: OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula, OŠ Monte Zaro Pula, OŠ Centar Pula, OŠ Kaštanjer Pula, OŠ Šijana Pula, OŠ Stoja Pula, OŠ Tone Peruška Pula, OŠ Veli Vrh Pula, Škola za odgoj i obrazovanje Pula. Projekte financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a podržava Istarska županija i Energetski institut Hrvoje Požar.
Što se tiče ciljeva, podijelili smo ih u dvije kategorije - na opće i specifične.
OPĆI: Osvješćivanje profesora i učenika osnovnih škola o važnosti obnovljivih izvora
energije i energetskoj učinkovitosti
SPECIFIČNI: Osnažiti sposobnost profesora na uključivanje tema o energetskoj učinkovitosti i štednji energije u nastavne i vannastavne aktivnosti te na kreativni pristup nastavi; Educirati djecu osnovnoškolskog uzrasta o obnovljivim izvorima energije i uštedi energije primjenom inovativnog pristupa nastavi; Povećati svijest šire javnosti o nužnosti i prednostima korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.
Aktivnosti projekta prate realizaciju unaprijed zadanih ciljeva. Sukladno tome, udruga Zelena Istra je osmislila te će provesti i realizirati uz pomoć projektnih partnera i stručnjaka iduće projektne aktivnosti:
RADIONICA ZA PROFESORE TEHNIČKOG ODGOJA I FIZIKE; Radionica za profesore fizike i tehničkog odgoja škola, budućih voditelja radionica na kojima će sudjelovati zainteresirani učenici 7. i 8. razreda iz škola sudionica u projektu. Profesori tehničkog odgoja dobit će tehničke nacrte prof. Maria Grbca prema kojima će s učenicima izrađivati makete učionica i provoditi pokus Efekta staklenika. Svaka škola izradit će po dvije makete učionice. Profesori fizike i tehničkog odgoja donijet će zaključke kako, kada i gdje mjeriti akumuliranu toplinsku energiju u maketama i pratiti utjecaj efekta staklenika na biljku. Cilj je da sve škole u isto vrijeme i na isti način pristupe mjerenju i bilježenju dobivenih rezultata, temeljem kojih će donositi zaključke. Metodom radionice ćemo potaknuti primjenu teorijske i praktične nastavu o energetskoj učinkovitosti u nastavni program te koleraciju nastavnih programa tehničkog odgoja i fizike u osnovnim školama.
RADIONICA INSTITUTA HRVOJE POŽAR ZA PROFESORE PRIRODNIH ZNANOSTI - Edukacija Andre Bačana, dipl.ing. i Marka Bišćana,dipl.ing. bit će fokusirana na dvije ključne teme u energetici današnjice. Tijekom radionice svi profesori prirodnih znanosti bit će educirani o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i upoznati s pregledom dostupnih tehnologija tzv. metodom treniranje trenera. Cilj radionice je osposobiti i potaknuti profesore da promiču novi model okolišne edukacije, dajući na taj način svoj doprinos inkorporiranju edukacije o odgovornom i održivom korištenju energije te važnosti obnovljivih izvora energije u nastavni program. Svim školama stručnjaci će za olakšavanje rada i realizacije nastavnog programa podijeliti USB stickove s 4 edukativo-didaktička udžbenika: Održiva gradnja i energetska učinkovitost - 96 stranica; Energija iz biomase - 21 stranica; Energija sunaca - 56 stranica; Energija vjetra - 25 stranica.
RADIONICA INSTITUTA HRVOJE POŽAR ZA UČENIKE 7. I 8. RAZREDA; Andro Bačan, dipl.ing. i Marko Bišćan, dipl.ing. održat će stručno predavanje o obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti na temelju zanimljivih i edukativnih primjera iz europske i hrvatske prakse za učenike 7. i 8. razreda. Metodom radionice i promidžbom pozitivnih primjera učenici će steći novu "energetsku svijest" koja bi trebala rezultirati racionalnijom potrošnjom bilo kojih izvora energije u njihovim školama, ali i razvijanjem svijesti o ekologiji i važnosti prirodnih resursa. Učenici će također biti educirani i o važnosti prenošenja stečenog znanja o metodama uštede energije članovima svojih obitelji i školskim kolegama.
PROVEDBA POKUSA EFEKTA STAKLENIKA; U ovoj aktivnosti će sudjelovati zainteresirani učenici 7. i 8. razreda (po 15 učenika iz svake škole), te profesori fizike i tehničkog odgoja. Prema unaprijed osmišljenom tehničkom crtežu direktni korisnici projekta izradit će makete učionica (po 2 makete u svakoj školi), veličine 1x1x1 metar na kojima će izvoditi pokus. Makete će se razlikovati po broju stakala u staklenoj površini i zavjesama/tendama postavljenim ispred ili iza staklene površine. Tende/zavjese će biti u bijeloj i tamnoj boji. Učenici će u maketama, uz pomoć termometra, mjeriti i zapisivati razliku u iznosima akumulirane toplinske energije. Temeljem zapisanih rezultata mjerenja, odnosno razlika u stupnjevima akumulirane toplinske energije učenici će donositi zaključke o mogućnostima uštede energije i važnosti energetske učinkovitosti. Provedbom metoda radionice i grupnog rada potičemo interes učenika da nastave školovanje u ovom polju znanosti. Sav potreban materijal (staklo, ivericu, termometre, biljke, lijepilo za staklo, vijke i tkaninu) za izradu maketa i provedbu pokusa učenici će dobiti od Zelene Istre. Škole će nakon projekta zadržati makete s ciljem provođenja, ali i nadograđivanja pokusa i u budućim generacijama učenika.
IZRADA TISKANIH MATERIJALA (PLAKATI I NALJEPNICE); U sklopu projekta će biti osmišljen tiskani materijal za sve osnovne škole sudionice u projektu - plakati i naljepnice. Na plakatima će biti ispisani smjernice i primjeri kako na jednostavan način pridonijeti energetskoj učinkovitosti i uštedi energije. Osim plakata, na te izrazito važne korake "upozoravat" će ih i poruke s naljepnica, primjerice UGASI ME!, ZATVORI ME!, koje će biti postavljene iznad, primjerice, prekidača za električnu energiju, slavina za vodu ili ulaznih vrata u školu i sl. Ovom aktivnošću i metodom promidžbe pozitivnih promjena ponašanja osvješćujemo učenike i profesore, kao i članove njihovih obitelji o važnosti uštede i očuvanja prirodnih resursa u školi, njihovim domovima i životu uopće. Priprema za tisak materijala nastalog u projektu IMAMO PLAN JUNIOR bit će dostupan na službenim interentskim stranicama projekta s ciljem da ga koriste i ostale obrazovne ustanove u Istri i Hrvatskoj.
UREĐIVANJE INTERNETSKE STRANICE IMAMO PLAN http://imamoplan.zelena-istra.hr/
Cilj ove aktivnosti je pojednostaviti direktnim i indirektnim korisnicima projekta pristup informacijama i materijalima o alternativnim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i uštedi energije. Na navedenoj internetskoj stranici mogu se vidjeti i rezultati istoimenog projekta provedenog u pulskim srednjim školama. Ovom metodom promidžbe pozitivnih promjena ponašanja kod pulskih srednjoškolaca proširit ćemo znanja učenika osnovnih škola o uštedi energije u školi, ali ih i usmjeriti kako na kreativan i maštovit način mogu riješiti problem ukomponiranja obnovljivih izvora energije u svakodnevni život. Direktnu korist od internetske stranice i njezinog sadržaja imat će i učenici, studenti i profesori ne samo u pulskim obrazovnim ustanovama, već i u onim istarskim, odnosno hrvatskim .
JAVNA PREZENTACIJA REZULTATA EFEKTA STAKLENIKA; Nakon 4 mjeseca rada u radionicama, učenici će prezentirati svojim školskim kolegama i profesorima dobivene zaključke i rezultate provedenog pokusa. Bit će to njihov prvi doprinos znanstvenim istraživanjima o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Ovom metodom javnog izlaganja jačamo učeničko samopozdanje te ih potičemo na važnost prijenosa znanja široj javnosti o nužnosti i prednostima korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.
I za kraj, naglašavamo, Imamo plan junior je nastavak prošlogodišnjeg projekta koji je udruga Zelena Istra realizirala s vrijednim i kreativnim pulskim srednjoškolcima. Uspješnost projekta, kao i važnost edukacije djece o obnovljivim izvorima energije bio je snažan poticaj da pronađemo financijska sredstva koja će nam omogućiti nastavak osvješćivanja djece u osnovnim školama o energetskoj učinkovitosti i neizostavnim koracima kako štediti energiju i pridonijeti energetskoj učinkovitosti.