Tehnička škola Pula

Jedno od rješenja pulskih srednjoškolaca Tehničke škole Pula- PERIPATETIČKA ŠKOLA

Ponovo oživljavanje i uvođenje starogrčke PERIPATETIČKE ŠKOLE, ali sada osuvremenjene u TEHNIČKOJ ŠKOLI PULA
Tko su PERIPATETICI? Aristotelovi učenici.

Subscribe to RSS - Tehnička škola Pula